Pod koniec 2019 roku pojawiła się nieduża aktualizacja sylabusa ISTQB Poziom Postawowy z 2018 r. Aktualizacja dotyczyła wersji anglojęzycznej. Aktualizacja ma mniej niż 5% zmian celów nauczania, co pokazuje, że nie są to zmiany drastyczne, a delikatne.

Jakie były najważniejsze zmiany w stosunku do poprzedniego Sylabusa ISTQB?

W rozdziale pierwszym zostało dodane słowo kluczowe “proces testowy”. Poza tym możemy zauważyć tam niewielkie zmiany redakcyjne. Prawdopodobnie większość z nas ich nawet nie zauważy.

W rozdziale drugim pojawiło się słowo kluczowe “testowanie związane ze zmianami”. Dodatkowo pod koniec punktu 2.1.2 dodano trzy punkty, które dotyczą dostosowania modeli cykli życia programowania. Tutaj również nie zabrakło niewielkich zmian redakcyjnych tekstu.

W rozdziale trzecim możemy zauważyć zdecydowanie więcej zmian. Przede wszystkim mamy tu aż cztery nowe słowa kluczowe. Zmiany dotknęły także przeglądów, a w szczególności: ad hoc, opartych na liście kontrolnej, opartych na rolach, opartych na scenariuszu. Przeniesione zostały trzy akapity (na początek sekcji 3.2.3 oraz 3.2.4). Jak w każdym z poprzednich rozdziałów, tutaj również miały miejsce zmiany redakcyjne.

W rozdziale czwartym również nie obeszło się bez zmian i są one równie obszerne, co w rozdziale 3. Jedną z większych jest połączenie punktu 4.1.1. z wprowadzeniem 4.1. Dodatkowo punkt 4.1.2 został zmieniony na 4.1.1, co stworzyło wyraźne powiązanie z punktem 4.1.1. W punkcie 4.2.2. usunięto z przykładu wartość 9. W punkcie 4.2.3. usunięto akapity, które dotyczyły technik testowania kombinatorycznego. Sam tekst został też napisany w sposób bardziej zrozumiały. W punkcie 4.2.4 usunięto zdanie, które dotyczyło warunków dozoru, a w rozdziale 4.4.1 słowo “pomyłka” zastąpiono słowem “błąd”.

W rozdziale 5 słowem kluczowym został “raport o defekcie”. Usunięto natomiast słowo “ocena ryzyka”. Oprócz tego pojawiły się niewielkie zmiany redakcyjne.

W rozdziale 6 przede wszystkim usunięto słowo kluczowe “narzędzia do testowania wydajności”. Ważne też jest usunięcie narzędzi, które występowały w punkcie 6.1.1. Ich lista została zmniejszona z 26 do 13! W punkcie 6.1.2 wykreślono kolejne 7 narzędzi!. Punkt 6.1.3 został przeredagowany w celu lepszego zrozumienia pojęć w nim poruszanych. Oczywiście nie zabrakło zmian redakcyjnych.

Zmiany, które pojawiły się w Sylabusie ISTQB nie są zatrważające, ale są. Warto się z nimi zapoznać i wziąć je pod uwagę, gdy będziemy uczestniczyć w szkoleniu ISTQB i przygotowywać się do certyfikacji.