Wielu Polaków wyjeżdża do zachodnich sąsiadów w różnych celach – zarobkowych, prywatnych oraz turystycznych. Jeśli zamierzasz zamieszkać w Niemczech i zostać w tym kraju legalnie, warto zainteresować się kwestią świadczeń niemieckich, jakie można uzyskać. Jakie świadczenia można otrzymać z Niemiec?

Świadczenia niemieckie

Warto wiedzieć, że Niemcy, jak większość krajów Unii Europejskiej, oferują wsparcie finansowe dla swoich obywateli oraz emigrantów zarobkowych. Jednak nie wszystkie z nich są dostępne dla wszystkich, którzy są chętni. Każde świadczenie wyróżnia co innego i opisują je różne zasady. Składanie wniosków, aby uzyskać wsparcie finansowe, może być skomplikowane, dlatego warto w takiej sytuacji zasięgnąć rady profesjonalistów. Oferują oni pomoc przy ubieganiu się o różnego rodzaju świadczenia oraz profesjonalne doradztwo w kwestiach zasiłków.

Zasiłek dla bezrobotnych Arbeitslosengeld I

Jest to zasiłek, o który mogą ubiegać się osoby, które straciły pracę w Niemczech. W przypadku tego świadczenia należy udać się do urzędu pracy. To, na co należy zwrócić uwagę w momencie ubiegania się o ten zasiłek, to wymóg bycia ubezpieczonym przez co najmniej dwanaście miesięcy z tytułu zatrudnienia w okresie ostatnich dwóch lat. Prawo do świadczenia dla bezrobotnych można utracić w momencie odrzucenia oferty pracy oferowanej przez Agentur für Arbeit, dlatego należy przyjmować każde z proponowanych stanowisk.

Zasiłek socjalny Arbeitslosengeld II

Zasiłek socjalny wypłacany jest osobom, których dochód jest zbyt niski oraz tym, które za krótko opłacały składki na wypadek bezrobocia lub wcale ich nie płaciły.  Źródłem finansowym świadczenia Arbeitslosengeld II jest budżet państwa. Chętni, którzy chcą otrzymywać taki zasiłek, muszą złożyć wniosek do niemieckiej placówki Jobcenter. Przed zatwierdzeniem wydania pomocy finansowej, sprawdzana jest sytuacja finansowa wnioskodawcy, jego partnera oraz rodziny. To, jak długo zasiłek socjalny będzie wypłacany, zależy od indywidualnej sytuacji majątkowej oraz dochodów osoby, która ubiega się o to świadczenie.

Zasiłek wychowawczy Elterngeld

Powyższe świadczenie przysługuje rodzicom małych dzieci, którzy mieszkają na terenie Niemiec i nie podejmują pracy na cały etat. Zasiłek Elterngeld jest wypłacany przez Elterngeldkasse. Konkretna kwota zasiłku wychowawczego zależy od zarobków netto, które były uzyskiwane przed narodzinami dziecka. Zasada jest taka, że im niższa jest wypłata, tym wyższy jest zasiłek. Czas, przez który można otrzymywać Elterngeld, to od 2 do 14 miesięcy. Innym przydatnym zasiłkiem rodzinnym jest świadczenie rodzinne Kindergeld. Jest to pomoc finansowa na utrzymanie i edukację dzieci.

Zasiłek od wypadków Verletztengeld

Powyższe świadczenie dotyczy wypadków w pracy i choroby zawodowej. Ubezpieczenie wypadkowe pokrywa koszty leczenia związane z sytuacjami wyżej wymienionymi. Pracodawca jest odpowiedzialny za wypłacanie zasiłku przez pierwsze 6 tygodni, po tym okresie odpowiednia placówka zleca tę czynność niemieckiej kasie chorych.