Rozwód, niezależnie od okoliczności, jest najczęściej trudnym doświadczeniem dla obu stron. Sprawa rozwodowa pociąga za sobą różnorakie konsekwencje i prowadzi do dużych zmian w życiu. Modyfikacjom ulegają sprawy finansowe, kwestie mieszkaniowe oraz opieka nad dziećmi. Sprawdź, jak pandemia wpłynęła na pracę sądów oraz przebieg rozpraw rozwodowych. 

Wzrost liczby rozwodów w czasie pandemii – jakie są przyczyny?

Pandemia koronawirusa doprowadziła do sytuacji, w której wiele małżeństw zostało zmuszonych do ograniczonego wychodzenia z domu, a co za tym idzie przebywania ze sobą nawet całą dobę. Konieczność izolacji przełożyła się bowiem na wzrost liczby osób wykonujących swoją pracę w trybie zdalnym, a domowe zacisza stały się biurami. 

Dodatkowo wszystkie zajęcia dzieci w wieku szkolnym również odbywały się online, a rodzice zostali z dnia na dzień zobligowani do całodobowego zajmowania się swoimi pociechami. Wzmożone napięcie wśród małżonków wywoływała również utrata pracy i poważne obawy o finansowe utrzymanie rodziny. 

Duża ilość czasu spędzana wspólnie w izolacji jest przyczyną konfliktów małżeńskich, które nie były wcześniej widoczne. Wyjątkowo groźne są przypadki rodzin, w których już wcześniej stosowana była przemoc domowa, a lockdown tylko spotęgował jej skalę. Opisane sytuacje doprowadziły wiele małżeństw do podjęcia decyzji o zakończeniu związku, dlatego w czasie pandemii do sądów napływa zwiększona liczba wniosków rozwodowych.

Wniosek rozwodowy w czasie pandemii

Z formalnego i technicznego punktu widzenia, pandemia nie uniemożliwia złożenia pozwu rozwodowego. Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem prawnika. Każda kancelaria adwokacka Wrocław, która do tej pory oferowała usługi prawne z zakresu prawa rodzinnego, pomaga w sporządzeniu pozwu również w czasie pandemii. Wstrzymanie pracy sądu spowodowało jednak duże opóźnienia w rozpoznawaniu wniosków. Należy się spodziewać, że pozew złożony w trakcie pandemii trafi do rąk sędziego nawet pół roku później niż w standardowych warunkach.

Obecnie funkcjonowanie sądów i kancelarii prawniczych wróciło do stanu sprzed pandemii, zmieniły się jednak zasady działalności firm i instytucji. Sądy, tak jak inne instytucje publiczne są zobowiązane do przestrzegania reżimu sanitarnego i stosowania się do wytycznych ministra zdrowia. W związku z tym na wokandę trafia mniej spraw, ponieważ rozprawy są wyznaczane znacznie rzadziej, by zachować wymagany dystans społeczny. Świadkowie są wzywani oddzielnie na wyznaczone godziny, a sale dezynfekowane po każdej rozprawie.

Mediacja zamiast rozwodu

Dobrą alternatywą dla czasochłonnego rozwodu może być mediacja przeprowadzana przez adwokatów poza trybem procesowym. Do takiego rozwiązania coraz częściej zachęcają same sądy. W ramach mediacji problematyczną do rozstrzygnięcia kwestią może być podział majątku, ale małżonkowie mogą dojść do porozumienia także w tym zakresie, do czego zachęca ich uproszczona procedura mediacji i mniejsza ilość formalności.