Dla wielu przedsiębiorców obowiązki i przepisy wiążą się z prawem podatkowym, kodeksem pracy oraz kodeksem cywilnym. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale właściciel firmy ma również zobowiązania, które dotyczą ochrony środowiska. Są to przepisy, które weszły w życie stosunkowo niedawno. Jednak niewiedza nie usprawiedliwia przedsiębiorcy, który nie przestrzega zasad dotyczących ochrony środowiska. Jak efektywnie wprowadzić do firmy przepisy z zakresu ekologii?

Ochrona środowiska a przedsiębiorca

Zasady z zakresu ochrony środowiska, których musi przestrzegać przedsiębiorca zostały spisane w Ustawie Prawo o ochronie środowiska z 27 kwietnia 2001 roku. Regulacje prawne powstały, aby zmniejszyć stopień degradacji środowiska naturalnego. Obowiązek przestrzegania przepisów dotyczy zarówno dużych korporacji jak i średnich oraz małych firm. W ustawie znajduje się między innymi zapis mówiący o tym, że każdy z przedsiębiorców może korzystać ze środowiska naturalnego w zakresie wprowadzania do niego substancji i energii oraz korzystania z wód w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku. Takie działania mogą się odbywać pod warunkiem zaspokojenie potrzeb prywatnych (ustawa odnosi się nie tylko do przedsiębiorców, ale również do reszty społeczeństwa) oraz firm bez konieczności montowania instalacji. Jeśli przedsiębiorca będzie chciał korzystać ze środowiska w taki sposób, który wykracza poza wyżej wymienione działania, niezbędne będzie stosowanie się do zasad określonych w ustawie o ochronie środowiska.

Jak stworzyć firmę przyjazną środowisku?

Ustawy, które określają zasady i przepisy dotyczące przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska, są dostępne dla wszystkich i można się z nimi zapoznać. Jednak nie są to najbardziej przystępne językowo dokumenty. Dlatego, jeśli czujesz, że nie podołasz samodzielnej nauce o wszystkich przepisach z zakresu ochrony środowiska, warto rozważyć udział w szkoleniu z tej tematyki. Na rynku dostępnych jest wiele kursów, które w zależności od poziomu skomplikowania, są dostępne dla kompletnych laików oraz osób, które już posiadają wiedzę w zakresie ekologicznych aspektów prowadzenia firmy. Jeśli interesuje Cię specjalistyczna wiedza, ciekawą opcją są szkolenia REACH, których tematyka określa zasady w obrocie chemikaliów. Jest to szczególnie skomplikowana gałąź przepisów, w której dynamicznie zachodzą zmiany i aktualizacje. Dlatego jeśli świat obrotu, stosowania i zarządzania chemikaliami jest czymś, co jest dla Ciebie skomplikowaną, ale potrzebną do prowadzenia przedsiębiorstwa wiedzą, rozważ uczestnictwo w kursie z tego zakresu.

Kwestia edukacji w zakresie obowiązków o ochronie środowiska jest istotna. Wymaga tego oczywiście prawo, ale jest to również temat, który ma realny i bezpośredni wpływ na środowisko naturalne. Nieprzestrzeganie zasad opisanych w Ustawie Prawo o ochronie środowiska jest nie tylko nielegalne, ale również wysoce nieetyczne. Dlatego, aby móc prowadzić firmę ekologiczną, najważniejsza jest edukacja nie tylko właściciela, ale również jak największej ilości pracowników.