Kindergeld to rodzaj świadczenia rodzinnego w Niemczech, które jest wypłacane na małoletnie dzieci oraz na te po ukończeniu 18 roku życia pod warunkiem, że kontynuują edukację. Zazwyczaj nie ma problemów z uzyskaniem tego świadczenia, ponieważ jest on wypłacany bez względu na wysokość dochodów rodziców. Sprawdź, w jakich sytuacjach możesz spodziewać się odmowy wypłaty Kindergeld.

Powody odrzucenia prawa do Kindergeld

Najczęstsze powody odmowy Kindergeld to niedopełnienie formalności wymaganych niemieckim prawem. Oto najpopularniejsze z nich:

Brak statusu podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym 

W celu złożenia wniosku Kindergeld należy spełnić szereg warunków, a wśród występuje konieczność, by jedno z rodziców pracowało  w Niemczech i podlegało na terenie tego kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Status podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym przysługuje Polakom po przepracowaniu co najmniej 183 dni. Oznacza to, że jeśli wniosek o Kindergeld odeślemy zbyt wcześnie, zostanie odrzucony na skutek zbyt krótkiego stażu pracy w Niemczech.

Brak decyzji na polskie świadczenia

Odkąd w Polsce można uzyskać „500 plus” na pierwsze dziecko, niemieckie Familienkasse wypłacając Kindergeld potrąca odgórnie świadczenie, które można uzyskać na dzieci w Polsce i jednocześnie informuje, wyrównanie można uzyskać po przedstawieniu decyzji negatywnej na 500+ z Polski.  W konsekwencji tego, jeśli nie dysponujemy aktualną decyzją odmowną dotyczącą polskiego świadczenia, nie uzyskamy pełnej kwoty Kindergeld z Niemiec. Zaświadczenie o niepobieraniu zasiłków rodzinnych z Polski nie jest dokumentem, który może zastąpić decyzję odmowną. Tylko akt o statusie decyzji jest jednoznaczny z brakiem prawa do świadczeń na dzieci w Polsce. Jeśli przedstawimy taki dokument, niemiecki urząd jest zobowiązany do wyrównania zasiłku Kindergeld do pełnej wysokości. 

Brak aktualnych danych

Bezwzględnym obowiązkiem osoby pobierającej Kindergeld, jest zgłaszanie każdej zmiany, która ma wpływ na pozyskiwanie tego świadczenia w ciągu 30 dni od nastania danej modyfikacji. W tym celu należy wysłać do urzędu list wraz z dokumentami. 

Zgłaszanie zmian jest obligatoryjne w przypadku zmiany:

  • pracodawcy lub utratę pracy,
  • pobieranie zasiłku dla bezrobotnych lub chorobowego z kasy chorych,
  • adresu rodziny,
  • zmianę stanu cywilnego,
  • utratę / uzyskanie świadczeń na dzieci w innym kraju.

Familienkasse ma możliwość uzyskania dostępu do informacji, które mogą zawiesić prawo do Kindergeld lub zmienić jego wysokość, a także do danych pochodzących z innych instytucji, np. przyznających Elterngeld.

Brak odpowiedzi na pismo z Familienkasse 

Niemieckie prawo przewiduje, że urząd Familienkasse raz do roku kieruje do beneficjentów Kindergeld ankietę, która ma na celu zaktualizować dane. Czas na odpowiedź wynosi zwykle 8 tygodni i jeśli w tym czasie nie odeślemy ankiety z wymaganymi załącznikami, możemy spodziewać się zawieszenia Kindergeld oraz żądania zwrotu pieniędzy za niepotwierdzony okres.