Zadaniem regałów magazynowych jest przechowywanie różnego rodzaju towarów – od drobnicy przez towary niewymiarowe aż do dłużycy. Na regałach często przechowywana jest też żywność. Właśnie dlatego, że regały mają tak ważne zadanie, muszą spełniać szereg wymagań, które w szczególności dotyczą bezpieczeństwa. Zadbanie o bezpieczeństwo pracowników magazynu oraz składowanych na regałach towarów, powinno zacząć się już w momencie montażu regałów magazynowych, ponieważ błąd, który powstał na początku, może nieść za sobą poważne konsekwencje w przyszłości. 

Mając na uwadze powyższe argumenty, powinniśmy zlecić montaż regałów profesjonalistom, którzy wiedzą, jak się za niego zabrać i mają w tym wieloletnie doświadczenie. Aby regał magazynowy był bezpieczny, powinien być stabilny i wytrzymały. Dzieje się tak dlatego, że musi sprostać on obciążeniom, do których został stworzony. Jednak nie zapominajmy, że nawet najlepszy regał, nie będzie stabilny, jeżeli podłoże, na którym stoi, nie będzie odpowiednio przygotowane. Podłoże pod regałem musi być dostosowane do jego masy. Podłoże, które będzie zbyt słabe, może nie wytrzymać obciążenia regału i ulec poważnym uszkodzeniom. Jeśli do takiej sytuacji dojdzie, zagrożone będą towary, które składowane są na regałach, a także wszyscy pracownicy magazynu.

Czy regały muszą spełniać jakieś normy?

Oczywiście. WSzystkie regały, które powstały w celu składowania towarów różnego typu, muszą być wyprodukowane z uwzględnieniem obowiązujących obecnie norm. Norm tych jest niezwykle wiele, jednakże najważniejsze z nich to: PN-EN 15620:2010, PN-EN 15629:2010, PN-EN 15635:2010 oraz PN-EN 15512:2011. 

Normy te zazwyczaj odnoszą się do wymagań związanych z możliwymi obciążeniami, dopuszczalnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, a często też do specyfiki użytych do ich produkcji materiałów.

Na rynku dostępne są regały różnego typu i różnej jakości, jednak nawet te najlepsze, jeżeli nie będą w pełni funkcjonalne, to nie spełnią swoich funkcji. Regały użytkować trzeba zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy. Właściciele magazynów powinni zapoznać swoich pracowników z powyższymi przepisami. 

Montaż regałów to jednak specjalizacja, której dotyczą jeszcze inne przepisy. Osoba, która wykonuje montaż regałów, powinna pamiętać o ryzyku, jakie jej dotyczy. Powinna również w pełni przeanalizować projekt regałów oraz ich montaż. Wszystko po to by przy ich montażu być bezpiecznym, a także, żeby nie spowodować niebezpieczeństwa w przyszłości. 

Jeżeli do montażu regałów zatrudnimy profesjonalną firmę, wówczas to ona ponosi odpowiedzialność za montaż regałów oraz za ewentualne uszkodzenia, które wynikają ze źle wykonanej usługi montażu.