Modele finansowe określają efektywne warianty projektów inwestycyjnych, planowanie i monitorowanie pozyskanego finansowania, Modele finansowe wykorzystywane jest do celów zarządczych, a jego proces to kilka etapów w których określamy cel modelu finansowego, zakres prac, przekazujemy listę pytań, odbieramy dane finansowe i operacyjne.

Modelowanie finansowe w przedsiębiorstwach

Modelowanie finansowe przedsiębiorstw posiada bardzo dużo zastosowań i może być wykorzystywane w dużej ilości procesów. Dzięki modelowaniu finansowym możemy opisać działania operacyjne i ich finansowe konsekwencje. Taki opis działań operacyjnych może oddziaływać na prowadzoną działalność gospodarczą.

Z uwagi na fakt, iż modelowanie finansowe to niezwykle szerokie pojęcie, ma też ono wiele zastosowań. Może być wykorzystywane w wielu procesach m.in. wycen DCF, jak również w procesach M&A czy procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Projekty inwestycyjne, a modelowanie finansowe

Modelowanie finansowe projektów inwestycyjnych pozwala szerzej spojrzeć na poszczególne czynniki, mające wpływ na minimalizację ryzyka, zarówno od strony szacowania wysokości przepływów, jak i określenia poziomu ryzyka.

Warto dodać, że modelowanie finansowe umożliwia prostą i szybką zmianę wartości prognozowanych zmiennych dla kluczowych założeń. Jest to niezwykle ważne z uwagi na zmieniające się warunki wewnętrzne i zewnętrzne podczas trwania inwestycji. Dzięki maksymalnej elastyczności modeli finansowych, możliwe jest bieżące generowanie zaktualizowanych wyników.

Modelowanie finansowe grup podmiotów

Podczas przygotowywania modelowania finansowego najważniejsze jest zebranie niezbędnych informacji. Podczas pracy nad złożoną strukturą powiązań operacyjnych i finansowych kompleksowe informacje pozwalają utrzymać kontrolę nad najważniejszymi obszarami.

Posiadana wiedza oraz doświadczenie pozwalają nam przeprowadzić wielowariantowe projekcje finansowe, tworząc różnorodne modele finansowe. Ich posiadanie okazuje się bardzo pomocne przy określaniu najefektywniejszych rozwiązań. Przy ich pomocy możesz nie tylko przeanalizować i zaplanować sytuację, ale też skontrolować uzyskane wyniki.