Rozliczenia podatkowe za każdym razem wywołują niepewność, ponieważ regulacje prawne dotyczące tej dziedziny zmieniają się z roku na rok. Jeszcze bardziej kłopotliwe bywają formalności z niemieckim fiskusem, co wynika z różnic pomiędzy polskim, a tamtejszym systemem podatkowym. 

O czym pamiętać przy rozliczeniu podatku z Niemiec?

Niezbędnym dokumentem, który musisz posiadać, by rozliczenie podatku z Niemiec doszło do skutku, jest zaświadczenie UE/EOG. Aby otrzymać ten dokument, musisz wystąpić z wnioskiem do właściwego urzędu skarbowego. Dokument zawiera informacje, które potwierdzają osiągnięte przez podatnika dochody w danym roku podatkowym. Zaświadczenie UE/EOG jest konieczne i bez niego nie ma możliwości ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku z Niemiec. W celu uzyskania tego dokumentu, należy

złożyć w urzędzie skarbowym poprawnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-36 z załącznikiem ZG. Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć osobiście w odpowiednim urzędzie skarbowym lub poprosić o pomoc pracownika biura rozliczeń zagranicznych. 

Kogo obowiązuje rozliczenie podatku z Niemiec?

Nie każda osoba, nawet jeśli pracowała w Niemczech, ma obowiązek rozliczania się z niemieckim urzędem skarbowym. Obowiązek ten dotyczy tylko osób, które spełniają chyba jeden z wymienionych warunków: 

  • jesteś podatnikiem i masz przyznaną trzecią lub szóstą klasę podatkową,
  • pobierasz emeryturę lub rentę,
  • masz nadany Steuernummer (numer identyfikacji podatkowej),
  • masz przyznany Steuerfreibetrag,
  • masz zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Niemiec,
  • pobierasz świadczenia w Niemczech.

Komu przysługuje zwrot podatku z Niemiec?

Nawet, jeśli uznasz, że przysługuje Ci zwrot podatku i złożysz wniosek wraz z kompletem dokumentów, musisz pamiętać, że ostateczna decyzja o przyznaniu zwrotu nadpłaconego podatku należy do urzędu skarbowego. Zwrot nie następuje w ściśle określonym terminie, jednak trwa on zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy od momentu akceptacji wniosku.

Istnieje możliwość, że urząd skarbowy odrzuci Twój wniosek, jeśli wystąpi jedna z wymienionych sytuacji:

  • Praca na terenie Niemiec trwała mniej niż 183 dni i w całym roku podatkowym a dochody osiągnięte w innym przekroczyły niż 4 tysiące euro.
  • Podczas rozliczania wspólnego (z współmałżonkiem) okazało się, że kwota dochodu przekroczyła 8 tysięcy euro.

Wspólne rozliczenie podatku z Niemiec – na co uważać?

Indywidualne rozliczenie dochodów z Niemiec (niem. Einzelveranlagung) jest najkorzystniejszym rozwiązaniem w przypadku bycia singlem, tzn. kawalerem, panną lub rozwodnikiem. Natomiast wspólne rozliczenie dochodów (niem. Zusammenveranlagung) opłaca się osobom pozostającym w związku małżeńskim. Istotną zmianą, która obowiązuje od 2013 roku jest regulacja, która dała prawo korzystania z tej możliwości osobom zarejestrowanym w związkach partnerskich. Przed skorzystaniem z jednej z dwóch możliwości rozliczenia, warto zasięgnąć eksperckiej porady, ponieważ dochody małżonka wliczone do zeznania podatkowego mogą okazać się niekorzystne z perspektywy finansowej.