Scrum Master to zawód, który zyskuje na popularności, jednak wciąż zakres jego obowiązków bywa niezrozumiały. W artykule przybliżamy, jaka wiedza jest niezbędna do zajmowania tego stanowiska oraz czy samo teoretyczne przygotowanie jest wystarczające, by zmienić branżę na IT. 

Scrum Master – jakie są jego obowiązki?

Na początku należy ustalić, co wchodzi w zakres kompetencji Scrum Mastera. Osoba zajmująca to stanowisko:

 • jest odpowiedzialna za właściwe stosowanie frameworku Scrum,
 • pomaga zespołowi w zrozumienia Scruma,
 • dba o dostarczanie produktu na czas oraz o szybki przekaz informacji zwrotnej od użytkowników,
 • odpowiada za przewidywalności w prognozowaniu dostarczenia wartości,
 • jest określana mianem Przywódcy Służebnego,
 • pomaga zespołom w kształtowaniu myślenia długoterminowego,
 • buduje elastyczność oraz wzajemne zaufanie w organizacji i zespole projektowym,
 • raczej służy zespołowi, niż mu przewodzi.

Scrum Guide – niezbędnik Scrum Mastera

Zanim skorzystasz ze szkolenia Scrum, warto byś zapoznał się z Przewodnikiem po Scrumie, czyli dokumentem, który został stworzony przez twórców Scruma i jest przez nich aktualizowany i ulepszany. Scrum Guide to nie tylko kilkanaście stron, które przyszli Scrum Masterzy muszą odhaczyć na liście, Przewodnik powinien im towarzyszyć przez cały czas w trakcie kariery zawodowej, ponieważ zawiera on kompleksowe wytłumaczenie idei Scruma, o której łatwo zapomnieć w natłoku codziennej pracy. 

Praktyka i mentoring w Scrumie

Praktyka stosowania Scruma nie oznacza tego samego co zajmowanie stanowiska Scrum Mastera. Badania pokazują, że sukces w każdej dziedzinie zależy przede wszystkim od praktyki w danej branży. Uczenie się ze szkoleń czy książek oraz coaching, mentoring i konferencje to zaledwie początek. Jakie umiejętności wykształcają się w trakcie praktykowania Scruma? Są to m.in.:

 • zarządzanie czasem,
 • zarządzanie priorytetami,
 • zarządzanie projektami,
 • zarządzanie zespołem,
 • współpraca z kadrą zarządzającą,
 • znajomość procesów biznesowych,
 • obsługa klienta,
 • networking,
 • aktywne słuchanie,
 • krytyczne myślenie,
 • empatia,
 • przeprowadzanie zmian

Kluczem do uzyskania umiejętności Scrum Mastera, jest codzienne praktykowanie działań z tego zakresu i wdrażanie ich w życie zawodowe, nawet jeżeli formalnie nie pracujesz jeszcze w Scrumie. 

Kolejną z możliwych dróg do uzyskania wymaganych na stanowisko Scrum Mastera umiejętności, jest mentoring. Programy mentoringowe są popularnym rozwiązaniem w firmach, które inwestują w rozwój swoich pracowników. Za pośrednictwem certyfikowanego mentora, pracownik otrzymuje wiedzę, która jest poświadczona odpowiednim dokumentem. Mentoring przyjmuje dwie formy – można wybrać mentora wewnątrz własnej organizacji, jeśli istnieje firmie stanowisko Scrum Mastera, na które chcielibyśmy w przyszłości aplikować. Jeśli natomiast firma chce pozyskać z własnych zasobów osobę na stanowisko Scrum Mastera, wówczas mentora należy znaleźć na zewnątrz organizacji. W każdym z przypadków, proponując współpracę, należy przedstawić swoją motywację i cele zawodowe.