Działania SEO, czyli zabiegi mające na celu podniesienie pozycji Twojej strony w rankingu wyszukiwarki, dzielą się na legalne i etyczne praktyki White Hat SEO oraz te, które nie są akceptowane przez Google, czyli Black Hat SEO. Sprawdź, na czym polegają zakazane działania pozycjonerów i jakie konsekwencje wiążą się z ich zastosowaniem. 

Na czym polega Black Hat SEO?

Lista działań SEO, które są niewskazane i mogą zaszkodzić Twojej stronie, zostały wymienione w oficjalnych Wytycznych Google dla Webmasterów. Stosowanie nieetycznych praktyk przynosi niepożądane, długofalowe skutki – zdarza się, że nieodwracalne. Katalog niewłaściwych technik SEO jest bardzo obszerny. Oto najpopularniejsze z nich: 

  • Cloacking (maskowanie)

Polega na tym, że przedstawiamy wyszukiwarce inną treść oraz strukturę strony, niż ta, którą widzi użytkownik. Maskowanie może polegać na wyświetlaniu wszystkim animacji składającej się z obrazków, a robotom Google jedynie treści tekstowych. 

  • Keyword Stuffing

Oznacza nadmierne nasycenie strony słowami kluczowymi, dosłownie polega na „upychaniu słów kluczowych”. Frazy kluczowe umieszcza się wówczas w wielu miejscach w obrębie witryny, często bez związku z treścią i w niepoprawnej formie gramatycznej. Keyword stuffing może na przykład przybrać formę wylistowanych lub wymienionych po przecinku słów kluczowych.

  • Thin content

Thin content to strony www bez wartości dla użytkownika, tworzone sztucznie i wypełnione wyłącznie słowami kluczowymi. Takie witryny nie zawierają pożytecznych treści i istnieją wyłącznie po to, by manipulować rankingiem wyników wyszukiwania. 

  •  Ukrywanie treści i elementów w kodzie

Kolejną techniką manipulacji rankingiem wyszukiwania jest ukrywanie w kodzie strony linków, treści tekstowych lub obrazów. Kamuflaż może polegać na stosowaniu białego tekstu na białym tle lub ukrywaniu linków poprzez bardzo małe zakotwiczenia.

Skutki stosowania Black Hat SEO

Stosowanie Black Hat SEO może spowodować nałożenie na naszą stronę sankcji. Google może nałożyć karę ręczną lub karę algorytmiczną. W pierwszym przypadku filtr nakładany jest przez pracownika Google. Informacja zostaje przekazana właścicielowi strony poprzez Google Search Console. Ten rodzaj kary jest odwracalny. Można ją odwołać po usunięciu niestosownych linków lub treści. Filtr algorytmiczny jest natomiast nakładany bez powiadomienia, a właściciel strony nie wie, jakie treści zostały uznane za działania Black Hat SEO. 

Wszystkie wymienione techniki mogą doprowadzić do wykluczenia Twojej witryny z indeksu, a w najlepszym wypadku spowodują zmniejszenie zaufania dla domeny i dotkliwy spadek pozycji fraz kluczowych w wynikach wyszukiwania.


Źródło fotografii: https://unsplash.com/@fantasyflip